7.7.2009 Interaktivni događaj Poslovno vođstvo

Privredna Komora Srbije
Kongres srpskog ujedinjenja i PKS organizovali su interaktivni seminar na kome su afirmisani stručnjaci govorili o savremenom poslovnom liderstvu u kontekstu ekonomske krize

01

Seminar je otvorio Miloš Jelić, direktor PKS, pozdravljajući predavače i učesnike u prepunoj velikoj sali Privredne komore Srbije.

Miroslav Majkl Đorđević, predsednik i izvršni direktor ”Monadf Finacials” i predsednik Upravnog odbora Kongresa srpskog ujedinjenja, kaže da uspešna kompanija zavisi od vizije lidera, koji mora da poseduje integritet, karakter, poštenje prema saradnicima i klijentima. Iz vizije proističu praktični faktori i to ne samo novac, već i ljudski resursi, jer su u poslovanju preduzeća, finansijski i ljudski kapital „dva točka jednog bicikla“.

Aleks Mačeski, predsednik ”AM&M” i predsednik International Ortodox Christian Charities, smatra da za dobrog menadžera nije najvažnija diploma, već čvrst moral, karakter, fleksibilnost, otpornost, širok pogled na svet i otvorenost za nove, različite ideje. Suština Mačeskove poslovne filozofije je da inteligentno planiranje sa predviđanjem, omogućuje preduzimaču koji želi rezultat, da deluje i oblikuje budućnost kompanije, pre nego da reaguje, kako bi sačuvao njeno postojanje.

Slavka Drašković, izvršni direktor ”Poslovno vođstvo” i predsednica Kongresa srpskog ujedinjenja u Srbiji, smatra da uspeh u poslu nekog menadžera na početku karijere određuju struka i profesionalnost sa 50 procenata, a drugu polovinu čine njegova ličnost i karakterne osobine sa 30 odsto, dok sa 20 procenata u ukupnom zbiru učestvuje njegova veština rada sa drugim ljudima. Što je bliži vrhu ovaj odnos se menja, tako da je profesija relativno manje važna, samo 20%, udeo karaktera u uspehu ostaje uvek konstatnih 30%, dok raste značaj rada sa ljudima I kod top menaxera on oređuje uspeh sa čak 50%. Slavka Drašković je navela i podatak da poslovno vođstvo postaje jedna od dominantnih poslovnih grana u svetu, sa godišnjim obrtom od pet milijardi dolara.

02

Srpskim menadžerima neophodni treninzi

Autor: Tanjug | Foto:northfoto | 29.04.2009. – 16:18

Srbi su konzervativan narod, teško se prilagođavaju promenama i inovacijama, a da bi se ta praksa promenila neophodno je negovati kulturu uspeha i treninge poslovnog vođstva za lidere i menadžere koji bi vodili uspešne kompanije spremne na promene, ocenjeno je danas na seminaru “Poslovno vođstvo” u Privrednoj komori Srbije.

Predsednik Upravnog odbora Kongresa Srpskog ujedinjenja Miroslav Majkl Đorđević rekao je na seminaru da uspešan menadžer mora da poseduje integritet, stvara uslove za timski rad, da bude inteligentan i da se stalno obrazuje i usavršava.
“Pravi, dobar, menadžer prvi treba da dođe na posao, a poslednji da ode”, dodao je on.
Đorđević je kazao da uspešna kompanija mora da ima viziju šta želi da postigne, ljudski i finansjski kapital koji ne mogu jedan bez drugoga, dobru i elastičnu organizaciju koja treba da se razvija u skladu sa uslovima.
Svaka uspešna kompanija mora da raspolaže vrhunskim tehnologijama i informacijma i da se uspešno prilagođava promenama, ukazao je on uz napomenu da je vrlo važno kakva se kultura, odnosi i vrednosti stvaraju u preduzeću. Takođe, vrlo je važno negovati etičke i moralne vrednosti kako među zaposlenima tako i prema klijentima.
Predsednica Kongresa srpskog ujedinjenja u Srbiji Slavka Drašković istakla je da u Srbiji ne postoji kultura uspeha kao što je to slučaj u Americi gde je ta kultura utkana u samu srž nacije. Američki način težnje za postignućem i uspehom treba pretočiti u praksu, a u tome značajnu ulogu treba da odigraju treninzi poslovnog vođstva, smatra ona.

Predsednik američke kompanije “Aleks Mačeski end asošiejts” naveo je kao glavne kvalitete uspešnih direktora rasuđivanje, incijativu, vođstvo, sposobnost komunikacije, kreativnost, saradanju, fleksibilnost, administrativne sposobnosti, takmičarski duh i privrženost zajednici.
“Šta god da želite da uradite podstičem vas da pratite promenjljive stavove vaših potrošača, procenite vaše suštinske vrednosti, budete otvoreni prema novim tehnikama poslovanja i nikada nemojte prestati da učite”, poručio je on. Seminar “Poslovno vođstvo” organizovali su PKS i Kongres srpskog ujedinjenja.

http://www.blic.rs/ekonomija.php?id=90392

http://ksusrbija.org/Vesti/VestiDetail.aspx?sid=27&id=27&cid=89

pv_seal cta_logo