Dr Slavka Drašković

Slavka Drašković je iskusna menadžerka i liderka, kouč lidera i kouč uspeha, pisac knjiga i naučnih radova iz oblasti liderstva, uspeha i nacionalone kulture. Ona je osnivačica više organizacija srpske dijaspore u Srbiji, tutor je i predavač predmeta “Leadership in Organization” (ICM London) i “System Safety and Disasters” (Herriot Watt University) na English School of Business Belgrade.

Slavka Drašković je članica Upravnog odbora Fonda Marko Jarić, članica Upravnog odbora Udruženja pronalazača Srbije, članica Savetodavnog odbora Veslačkog kluba Crvena Zvezda, i članica udruženja Serbian American Professionals.

Drašković je osnivač koncepta treniranja uspeha i poslovnog vođstva (Business&Executive Coaching) na Zapadnom Balkanu i njegov je promoter. Uspešno je vodila firmu specijalizovanu za koučing, Poslovno vođstvo, i specijalizirala poslovno vodjstvo na američkoj Alijansi za treniranje poslovnog vođstva. Osnovala je u Srbiji i gotovo dve decenije vodila kompletene operacije i poslovanje dve američke organizacije srpske dijaspore: Serbian Unity Congress i Studenica Foundation.

Slavka Drasković je jedan od organizatora Ekonomskih foruma u Vašingtonu, Čikagu i San Francisku izmedju 2003-2005, sajma srpske privrede u Las Vegasu 2006, NAPA Programa za firme iz Srbije 2007. i IT Summita u Čikagu 2008. godine, a od novembra 2012 do februara 2015. nalazila se na čelu institucije Vlade Republike Srbije koja se bavi dijasporom i Srbima u regionu.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirala antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorirala je na istom fakultetu o temi poslovnog uspeha. Specijalizirala je poslovno vodjstvo kao “Executive Coach” .

Takodje je dobitnik Diplome Udruženja pronalazača Srbije 2006. godine i Diplome i zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice Srbije 2008, za doprinos srpskoj kulturi, kao i diplome srpske dijaspore u Americi „Kongres srpskog ujedinjenja“ I srpske dijaspore u Rusiji: “Zemjačestvo“.

Iskustvo u projektima
o Gostujući predavač na Fakultetu DOBA, Maribor, na teme: 1. Inovativnost, uspeh i rukovođenje i 2. Tehnike pregovaranja sa teškim klijentima
o TEMPUS project za visoko obrazovanje, interface
o Izaberi uspeh, program KSU i BU, mentor programa na teme Uspeh, inovativnost i globalna konkurentnost, i Fokusioranje na uspeh i kultura uspeha
o Mreza privatne inicijative, Clan Upravnog Odbora i jedan od osnivaca
o Poslovni Savet dijaspore Privredne komore Srbije
o Ekspertski tim KSU Srbija za studentske programe stipendiranja i mentorstva
o Član državne radne grupe za razvoj saradnje sa Ohajom, Ilinoisem i Kalifornijom
o Savet za obnovu zadužbinarstva, član UO
o Glavni Urednik više časopisa i biltena među kojima: Glas Kongresa, SUC Newsletter, Serbian Business Forum i drugi.
o Radna grupa BU za osnivanje Alumni BU
o Organizator i predavač na radionicama u Beogradu, Klivlandu i Čikagu
o Organizator i panelista konferencija Kongresa Srpskog ujedinjenja u San Francisku, Las Vegasu, Cikagu i Klivlandu
o Predsedvajući na više konferencija, okruglih stolova I radionica
o I drugi brojni projekti
Objavljeni radovi:

Slavka Drašković, Rano vaspitanje kao deo kulturne transmisije. Filozofski Fakultet u Beogradu 2004. godine.

Ljubinko Ilić, Slavka Drašković, Jelenko Mićić, Aleksandra Milanović, Inovacijama protiv prirodnih nepogoda, ICAMA 9, (ur. Rade Biočanin, Jelena Aleksić i Aleksandar Vidović), Banjaluka 2009, 121-129. ISBN 978-99955-49-06-0

Slavka Drašković, Ljubinko Ilić, Energetska efikasnost i inovativne tehnologije, Zbornik radova „KOD – 2009“ (ur. M. Bulatović, М. Јаnjić), Centar za kvalitet Mašinskog fakulteta u Podgorici, Savez inženjera Crne Gore, Bar 2009, 43-48. ISBN 978-9940-527-17-4

Slavka Drašković, Narativi o uspehu poslovnih lidera srpske dijaspore u Americi. Filozofski Fakultet u Beogradu 2010. godine.

Slavka Drašković. Ključ uspeha – put ka ličnom napredovawu i bogatsvu – Zadužbina Andrejević, Beograd 2011. ISSN 1450-801X ISBN 978-86-7244-992-1

Slavka Drašković, 2011. Učenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja privrede i društva. Univerzitet u Beogradu. Filološki fakultet. Beograd. COBISS.SR-ID 186465292

Zivka Przulj and Slavka Draskovic, Myths, culture and success in business: A case of US and Serbian cultures, African Journal of Business Management Vol. 6 No. 23, pp. 7024-7030 ISSN 1993-8233©2012 Academic Journals, DOI: 10.5897/AJBM12.308

Slavka Drašković, Priče o uspehu i karakteristike nacionalnih kultura: Srbija i Amerika, Glasnik Etnografskog institura SANU LX (2) (ur. Dragana Radojčić), ISSN 0350-0861, Etnografski institut SANU, Beograd 2012, 43-51, UDK 316.72:316.752(497.11:73); 316.644:174(497.11:73);316.356.4

Slavka Drašković, Inovation, Menagment and Business success Zbornik radova XIII International Symposium Symоrg 2012 – Innovative management & Business performance, University of Belgrade Faculty of Organizational Sciences, Zlatibor jun 2012, 159-164 ISBN: 978-86-7680-255-5

Biografski podaci Slavke Drašković uneti su u: “Biographical Lexicon: Serbs in the World.” Belgrade – Los Angeles, 1999.

Ostali izvori:

pv_seal cta_logo