Knjige

Ukoliko se odlučite da radite na uspehu, možete inspiraciju potražiti u pričama o uspehu Amerikanaca srpskog porekla. Knjigu Ključ uspeha možete preuzeti ovde.

Druga izdanja:

INNOVATION AND BUSINESS SUCCESS

Narativi o uspehu Nacionalne kulture Srbije i Amerike

Slavka Drašković, 2011. Učenje na daljinu kao deo nove paradigme razvoja privrede i društva

Slavka Drašković, Rano vaspitanje kao deo kulturne transmisije.

Ljubinko Ilić, Slavka Drašković, Jelenko Mićić, Aleksandra Milanović, Inovacijama protiv prirodnih nepogoda

Slavka Drašković, Ljubinko Ilić, Energetska efikasnost i inovativne tehnologije

Slavka Drašković, Narativi o uspehu poslovnih lidera srpske dijaspore u Americi

Biographical Lexicon: Serbs in the World.” Belgrade – Los Angeles, 1999

Koučing

Trener i klijent su kao kolege. Ja sam obrazovani trener poslovnog vođstva, a ne psihoterapeut ili konsultant. Ne postavljam dijagnoze, ne dajem terapiju, niti se bavim prošlošću. Sa vama radim na ostvarivanju vaših profesionalonih i ličnih planova.

Od Vas se očekuje da ste posvećeni našem radu, kao i da budete otvoreni: sesije su poverljive i zaštićene su strogom profesionalnom etikom. Takođe se očekuje da ste otvoreni za prihvatanje rezultata i promena.

DUŽINA TRAJANJA TRENINGA POSLOVNOG VOĐSTVA

Poslovno vođstvo odnosno poslovni “koučing”, zahteva vreme da bi se postigli i održali dobri rezultati. Zato se uobičajeno traži od klijenta da se obaveže odmah na šest meseci, a najmanje na tri meseca treninga poslovnog vođstva. Pri tome naravno, trening može biti nastavljen ili prekinut ranije ako neka od strana to želi.

OČEKIVANJA OD LIDERA I TRENERA

Postizanje saglasnosti oko specifičnih ciljeva poslovnog vođstva baziranih na proceni liderovih jakih i slabih strana.
Postavljanje pisanog razvojnog plana sa ciljevima, ciljanim rezultatima i koracima delovanja uključujući vremenske okvire.
Ujedinjenjavanje planova lidera sa Upravnim odborom ili Skupštinom akcionara, i povremene povratne informacije od Upravnog odbora, odnosno Skupštine akcionara, od kolega i direktora.
Davanje zadataka između sesija. Na primer, mogu se zahtevati čitanje, praktikovanje nekog zadatka ili nekog ponašanja, ili tražiti od lidera da zapiše svoje uvide u ono šta je delovalo a šta ne u nekoj situaciji.
Procena napredovanja na kraju angažovanja, kao i šestomesečni izveštaj kada su u pitanju zadaci koji traju godinu dana. U procenu se uključuju i opservacije Upravnog odbora ili Skupštine akcionara o pomeranjima ka cilju.

UČESTALOST SUSRETA

Sesije poslovnog vođstva se obično drže dva ili tri puta mesečno, bilo u neposrednom kontaktu ili telefonom.
Trajanje i tip susreta zavisi od potreba lidera i rasporeda putovanja. Početni meseci treninga uglavnom zahtevaju više zajedničkog vremena nego kasniji meseci.

KAKO SE MERI USPEH

Uspeh se meri zadovoljstvom lidera i, što je podjednako važno, njegovih saradnika i Upravnog odbora.

ZAŠTO JE POSLOVNO VOĐSTVO VAŽNO ZA ORGANIZACIJU?

Zato što posao rade ljudi, i od dobrog menadžmenta i njegovog razvoja i usaglašavanja sa stalnim promenama zavisi opstanak i razvoj organizacije. Istraživanja su potvrdila da osoba na vrhu firme, CEO (Cheaf Executive Officer), ima isti uticaj na uspeh organizacije kao i grana odnosno industrija u kojoj se ona nalazi i da svaki od njih utiče na uspeh sa 30%.

Smatra se da svaka osoba na vrhu firme koja je istinski zainteresovana za promene ili za poboljšanje rezultata rada mora da se ozbiljno posveti procesu poslovnog vođstva. Mentor ili trener poslovnog vođstva nezamenjiv je partner i pomoć liderima u procesu stalnih promena. To je osoba koja vam daje podršku da pređete put od početne nesigurnosti do preuzimanja odgovornosti i akcije.

Direktori, menadžeri i vlasnici firmi danas su pod velikim pritiskom da što bolje posluju sa što manje sredstava, da postižu dobre rezulatet i da ih stalno popravljaju. Za njih je vreme da angažuju trenera poslovnog vođstva kako bi im pomogao da dostignu svoj profesionalni i lični maksimum.

Poslovnom vođstvu pristupa se kako bi se popravio kvalitet posla, i uopšte da bi se neposrednije i brže išlo ka ciljevima. Ono je, takođe, nezamenjiv oslonac liderima i profesionalcima u njihovom napredovanju i razvoju, a Upravnom odboru, Skupštini ili drugom upravljačkom telu, u praćenju rasta organizacije i njenih rukovodećih ljudi. Poslovnom vođstvu se pristupa i kako bi se stvorili uspešni radni timovi ili ojačala saradnja delova organizacije i njihovih direktora. Takođe, trener poslovnog vođstva može se angažovati da bi se podržao razvoj novog direktora u kolektivu i nezamenjiv je alat kada su novi vlasnici, menadžeri i lideri u pitanju kao podrška brzom i efikasnom preuzimanju poslovanja i sprovođenja kontrolisanih promena.

Treneri životnog i poslovnog vođstva

 • Slavka Draskovic, Success Coach, slavkadraskovic@slavkadraskovic.com
 • Terry S. Flagg, Life Coach, flaggstone@aol.com
 • Sally Barrett-Page, Life Coach for Women 50+, BarrettPage@aol.com
 • Patti Keogh, Life Coach, patti95701@yahoo.com
 • Belinda Kent, Leadership & Life Coach, blkent1@earthlink.net
 • Colette Tracy, Life Coach, ctracy1@comcast.net
 • Roni Thornton, Life Coach, roni.thornton@yahoo.com,
 • Esther Perlstein, Life Coach, estherperlstein@gmail.com
 • Marianne D. Hove, Life Coach, valhallatrading@comcast.net,
 • Susan Ratliff, Life Coach, susan.ratliff@ecotoh.org
 • Julie Brown-Resech, Life Coach, hanna2007@comporium.net
 • Karen Paulmbo, Life Coach, palum617@yahoo.com
 • Varya Trunov, Life & Parenting Coach, Helping Parents of Children with Autism & Special Needs, varya@yourpacecoaching.com
 • Nena Drašković, psiholog, nena.d@eunet.yu

ISKUSTVO

Naši treneri i konsultanti su medju najboljima u ovoj profesiji i garantuju kvalitet usluge. Promene su teške i direktorima i predsednicima firmi poterbni su treneri poslovnog vođstva koji poznaju I razumenju kompleksnu dinamiku njihovog poslovnog sveta.
Evo više informacija o našoj poslovnoj mreži:

 • Značajno iskustvo u liderstvu i upravljanju
  • CEOs i bivši CEOs, predsednici, potpredsednici firmi iz različitih oblasti
  • Iskustvo u strategiji, prodaji i marketingu, upravljanju i posebno upravljanju ljudskim resursima.
 • Više od deset godina iskustva u
  • Radu sa direktorima, predsednicima i menadžerima brojnih kompanija u Srbiji i Americi, kao sa predsednikom Monad Financials, Bank of South East Europe, Studenica Foundation; bivšim CEO Plain Dealer, predsednikom AM&A Consulting; CEO World sale & Vice President AVON Corporation I drugima.
  • Radu sa medjunarodnim i Joint venture kompanijama, kao Combustion Engineering, ABB, MINEL Cesa i druge.
  • Radu sa direktorima fabrika kao: Valjaonica bankra Sevojno, Aluminijumski kombinat Mostar, Valjaonica Banja Luka.; sa direktorima srpskih kompoanija kao Telekom, Tigar, Zlatara Majdanpek, itd. Kao i direktorima na desetine malih i srednjih preduzeća.
  • Kontaktima i radu sa državnim institucijama, ministrima, premijerima, ambasadorima.

  Pogledajte fotografije “http://slavkadraskovic.com/tmp/?show=gallery”

 • Ekspertize iz oblasti poslovnog uspeha i poslovnog vođstva
 • Geografska i kulturna raznolikost
  • Preko 12 trenera u Severnoj Americi i Evropi.
  • Konsultanti I eksperti sa sedištem u SAD-u.
  • Pružanje usluga u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i SAD-u.
  • Jezici: srpski, engleski.

Stručnjaci i konsultanti Poslovnog vođstva do sada su bili mentori i uspešno trenirali veliki broj direktora i poslovnih lidera.
Slavka Drašković ima ugogodišnje iskustvo sa domaćim i američkim korporacijama a rad sa liderima srpske dijaspore u Americi i poslovnim liderima u Srbiji, daje joj jednistveni uvid u poslovni ambijent i postizanje uspeha.

MISIJA

 • Uvođenje prakse poslovnog vođstva u Srbiju kao načina razvoja pojedinca i kolektiva i menjanja pristupa radu i povezivanja sa istinskim poslovnim vrednostima.
 • Rad sa sadašnjom i budućom poslovnom i političkom elitom Srbije i srpske Dijaspore kako bi se uz praksu poslovnog vođstva pomogao njihov lični razvoj i napredak kao i napredak Srbije.
 • Uvođenje poslovnog vođstva u praksu preduzeća i političkih partija u Srbiji i na Jugoistočnom Balkanu kao načina efikasnog i najdirektnijeg ulaganja u razvoj pojedinaca i grupa, kao sredstva za napredak i uspeh samih preduzeća i poltičkih partija.
 • Promocija prakse poslovnog vođstva, radnih vrednosti i moralnih vrednosti u radu i njihovog značaja za razvoj pojedinca i uspeh u poslu.
 • Uvođenje poslovnog vlođstva kao predmeta na fakultetima u Srbiji i Jugoistočnom Balkanu.

VREDNOSTI

 • Ljudi su najveće dobro i vrednost bilo koje zajednice.
 • Ulaganje u ljude ima najveću vrednost za uspon privrede i celog društva.
 • Uspešni pojedici znače uspešan kolektiv. Uspešni kolektivi znače uspešnu zemlju.
 • Treba davati svojoj zajednici i društvu kako bi imao.
 • Veliki rad i napor su uslov uspeha, a posebno svakog velikog uspeha.
 • Moralne vrednosti su osnov svakog stabilnog i održivog uspeha kao i osnov lične sreće
pv_seal cta_logo